Zoeken

Huisregels

– Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Have Fun Fitness!;
– De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
– Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;
– Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
– Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;
– Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten;
– Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapspas mee te nemen;
– Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Have Fun Fitness;
– Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;
– Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers;
– Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden, de hangsloten die blijven hangen worden aan het einde van de dag verwijderd;
– Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;
– Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;
– Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
– Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;
– Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
– Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;
– Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
– Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij Have Fun Fitness worden niet getolereerd en;
– Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie;
Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Have Fun Fitness zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.